B2B

B2C

MLM

Jsem

žena milovnice života maminka tří dětí úspěšná manažerka nadšená obchodnice

Mou vášní je budování a management obchodních týmů. Vztahy stavím na hodnotách odrážejících důvěru, osobní úctu a uznání, zodpovědnost, udržitelnost a zranitelnost.

Petra Teiralová

B2B

B2C

MLM

Jsem

žena milovnice života maminka tří dětí úspěšná manažerka nadšená obchodnice

Mou vášní je budování a management obchodních týmů. Vztahy stavím na hodnotách odrážejících důvěru, osobní úctu a uznání, zodpovědnost, udržitelnost a zranitelnost.

Petra Teiralová

oddelovac
petrateiralova-banner-6-600

Hořím a umím zapálit

Moje

poslání

Má specializace jsou obchodní týmy na principech B2B, B2C a MLM modelů. A jejich vzájemných kombinací.

Vidím hodnotu své práce a těší mě to.

0 let zkušeností

Moje

hodnoty

Důvěra

Důvěra je základem každého vztahu. Jde o kvalitní nastavení prostředí, ve kterém jsou jasná pravidla pro všechny zúčastněné.

Osobní úcta a uznání

Můj klient, partner a zákazník je pro mne osobnost hodná úcty, kterou mu prokazuji svou osobní péčí.

Zodpovědnost

Jednám a přistupuji k situacím a k lidem s vnitřně nastavenou odpovědností, s vědomím rizik a kompetencí.

Zranitelnost

Nebojím se ukázat svou zranitelnost. Otevírám se ostatním lidem s důvěrou a ukazuji v plném světle svou lidskost.

oddelovac

Jsem proklientská srdcařka

Můj přístup

a dovednosti

Jsem respektovaný lídr, vnitřně připravený „nevzdat se“ a přirozeně inspiruji. Jsem si vědoma u sebe i svých kolegů silných a slabých stránek a pracuji se zpětnou vazbou.

Jsem orientovaná na výsledky a zodpovědná. Umím stanovit cíle, konkrétní taktické kroky a časový rámec k jejich dosažení. Umím motivovat k nalézání nových způsobů a čerstvých nápadů. Buduji v týmu důvěru.

Jsem obdařena schopností uvidět nové příležitosti, transformovat je a začlenit do stávajících procesů. Jsem vnímavá pozorovatelka a umím situace přesně pojmenovat. Pomáhá mi má silná intuice, profesionální know-how, zkušenosti a dovednosti.

0 + klientů

Reference

V březnu 2017 jsem navrhla obchodně-prodejní model a vyhrála výběrové řízení pro společnost Philip Morris ČR. Stala jsem se garantem vzájemné spolupráce v nově vzniklé společnosti ONEplanet,ONEbusiness pro LAUNCH UNIKÁTNÍHO PRODUKTU IQOS v České republice.

Se svým „start-up“ týmem jsem vybudovala plně funkční, robustní a nesmírně úspěšnou obchodní strukturu a distribuční kanál B2C.
Na projektu aktivně spolupracují stovky nadšených, vyškolených a v terénu aktivních obchodníků, kteří dále budují obchodní a prodejní klientelu ve svých komunitách.

Více

S paní Petrou jsme spolupracovali na projektu “Merchandising and Bd substitution” v rámci společnosti Coca-Cola po dobu necelých dvou let. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme jako společnost chtěli v oblasti moderního trhu nejen klasické doplňovače, nýbrž i standardní obchodní zástupce, bylo třeba přistupovat k této záležitosti inovátorsky. Zde se právě Petra projevila jako člověk, který žije novými trendy, nebojí se překročit zažité zvyklosti a tím pádem je inovátorství její velmi silná stránka. Čeho jsem si jako zákazník dále vážil je ochota se posouvat kupředu, Petřina spolehlivost a zaměření na výsledek. Mohu tedy tyto dva roky spolupráce hodnotit jako velmi příjemné, efektivní a 100% přínosné. Petra palec nahoru!

Více

Jaroslav Skřivánek

V businessu je potřeba být aktivní, efektivní, pozorovat neustále se měnící prostředí, zdokonalovat se a nebát se velkých změn. Jít pořád dopředu. V roce 2013 jsme v Johnson &Johnson udělali strategické rozhodnutí, které s sebou neslo i velkou organizační změnu. Outsourcing merchandinigových aktivit. Oslovili jsme společnost Sales House a společně vytvořili koncept celé reorganizace a převzetí merchandisingových aktivit.

Petra pro nás byla jedním z primárních kontaktů. Díky jejímu nasazení, profesionálnímu a zároveň velmi citlivému přístupu se nám podařilo celou změnu naplánovat a dobře zrealizovat. Svým kritickým myšlením a zkušenostmi byla jednoznačným přínosem pro celý projekt. Někdy se zdálo, že Petra „vidí i za roh“ a pomohla nám tak předejít řadě komplikací. Velmi si této spolupráce vážím a vřele doporučuji všem, kdo čelí nějaké změně.

Více

Dana Vlčková

S Petrou jsem spolupracoval během svého působení ve společnosti Sony a to v oblasti out-sourcovaného týmu promotérů, kteří fungovali na vybraných prodejnách řetězců Electroworld a Datart. Petra a její tým vždy podával 100% výkon. Petra měla maximální pochopení pro potřeby klienta, přicházela s nápady, jak něco vylepšit. Obecně velmi efektivní a oboustranně přínosná spolupráce.

Více

David Glogar

S Petrou Teiralovou jsem spolupracovala vice než sedm let (2000-2007) ve dvou klíčových oblastech rozvoje společnosti Mastercard v České republice: eventy pro držitele karet a motivační programy pro obchodníky akceptující karty.
Spolupráce byla velmi profesionální, vždy platilo, na čem jsme se domluvily, v domluvené kvalitě a čase.
Nikdy neslo jen o to „nějak to navrhnout a realizovat“. Petra se svým týmem vždy přicházela s kreativními nápady, které byli schopni převést velmi efektivně do reality a naplnit tak nárocné cíle každé z aktivit.
Snaha pochopit svého klienta a jeho potřeby (vč. potřeb koncových uživatelů) a konat v tom smyslu vždy zdobila ji a cely tým u obou klíčových oblastí.
V případě vzniklých problému, bylo snahou Petry vše vyřešit co nejrychleji a v potřebné kvalitě.
Na zaklade mých zkušenosti mohu spolupráci s Petrou doporučit.

Více

Klaudia Tóthová

Stratég, profesionál, odborník v marketingu a obchodu. Vidí, či najde příležitosti a jde za nimi. Umí propojit lidi, najít souvislosti a vše přetvořit v úspěšné projekty. Svou práci dělá s radostí a pozitivní energií. Spolupracovat s Petrou je příjemná a obohacující zkušenost.

Více

Dita Hejduková

S Petrou jsem spolupracovala na několika projektech – oceňuji její vysoké nasazení a umění přinášet nové možnosti řešení. Je oporou svým pracovním týmům, v projektovém managementu je velmi efektivní. Cením si její otevřenosti a partnerské diskuse.

Více

Mirka Zdeňková

S Petrou jsme se pracovně setkaly několikrát. A vždy to bylo pro mě nesmírně zajímavé jak lidsky, tak i profesně. Takových manažerek, tj. zkušených, kreativních a klientsky proaktivních jako je ona, je málo. Dokáže pozorně naslouchat, skvěle a rychle komunikovat a pro projekt se dokáže přirozeně nadchnout. A mimochodem, Petra je přesně typ ženy/osobnosti, kterou nikdy v místnosti nepřehlédnete.

Více

Petra Dlouhá

S Peťou som spolupracovala, ako zadávateľ za spoločnosť Unilever, na hosteskových kampaniach (BTL aktiváciach) pre značky Dove, Rexona, Timotei, Axe a Radox. Oceňujem jej profesionálny a proaktívny prístup a rýchle riešenie. Ďakujem, Peti.

Více

Eva Nemčková

*Detail k referencím poskytnu na vyžádání

oddelovac